ติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านิทยาศาสตร์

22 กันยายน 2559 คณะนิเทศจาก สช.ส่วนกลางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านิทยาศาสตร์(โครงการส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ) ของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

 อัลบั้มภาพการตรวจเยี่ยมติดตาม

คุณอยู่ที่: Home News and Events