Kem Bestari Solat 3/2018

 37161489

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของนักเรียน ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรมค่าย

ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตำบล

37059846

12 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ 2 ตำบลนาประดู่ 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

ร่วมแสดงนิทรรการศึกษาธิการส่วนหน้า

36898405

11 กรกฏาคม 2561 ชมรมดาราศาสตร์และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมแสดงนิทรรศการในงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2

คุณอยู่ที่: Home News and Events