เพ็จโรงเรียน

อบรมการใช้โปรแกรม Ms Powerpoint

ทางโรงเรียนอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Ms PowerPoint สำหรับครูและอุซตาส ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอาชีวศึกษา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2559

 อัลบั้มรูปการอบรม

นักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้

คุณครูและนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรีและกรุงเทพ จัดโดยกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าย Bestari Solat สำหรับ นร.ม.๑ รุ่นที่ 4

18-19 ธ.ค.2557 ค่าย ฺBestari Solat สำหรับ นร.ม.๑ รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน เป็นกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของ นร.ม.๑ ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน โดยมีทีมงานครู และนร .รุ่นพี่ เป็นวิทยการ ณ มุศ็อลลาโรงเรียนและมุศ็อลลาหอพัก นร.หญิง

อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

19/12/57 นร.ม.3 SMP ใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี

อัลบั้มภาพการอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 41 รูป 

คุณอยู่ที่: Home News and Events