เพ็จโรงเรียน

กิจกรรม ASEAN EXPO 2015 ปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน

กิจกรรม ASEAN EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2558 ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
นักเรียนสามารถคว้ารางวัลในกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

อบรมการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

นักเรียนชั้น AP-2 เข้ารับการอบรมการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร จัดโดยศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับฯ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558

อาซิซ ฟุตซอลเกมส์ ครั้งที่ 1

บรรยากาศและสีสัน อาซิซ ฟุตซอลเกมส์ ครั้งที่ 1 จัดโดยสภานักเรียน 21-22 และ 28-29 สิงหาคม 2558

 อัลบั้มภาพการแข่งขัน (31 รูป)

 

อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมี

12 กันยายน 2558 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5(UP) เข้าอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมีระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการปฏิบัติและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีย์ 

 อัลบั้มภาพกิจกรรมการอบรม (จำนวน 20 รูป)

คุณอยู่ที่: Home News and Events