ค่ายสำหรับนักเรียนที่ผ่านพรีโอลิมปิก ค่าย 2 ปี 2561 ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

37876141

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี 

f อัลบั้มภาพ    pdf ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านค่าย 2 พรีโอลิมปิควิชาการ

Kem Bestari Solat 4/2018

37579563

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาด สำหรับนักเรียน ม.1 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP

37421756

วันเสาร์ ที่ 21/7/2561 หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

f อัลบั้มภาพ

นร.ม.ปลายเข้าอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

37425856

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Science mathematics program เข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561

f อัลบั้มภาพ

คุณอยู่ที่: Home News and Events