English Camp 2018 , Indonesia

นักเรียนจำนวน 20 คน เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ ณ เมืองปาเร่ ประเทศอินโดเนเซีย ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7

2610125

นายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ชั้น ม.3 และนางสาวฟิตเราะห์ หัดขะเจ ม.5 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และเมืองอิวากิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 

fอัลบั้มภาพกิจกรรม 1fอัลบั้มภาพกิจกรรม 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

31398330

ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ อามาน่า แปซิฟิก รีสอร์ท สะกอม

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

คุณอยู่ที่: Home News and Events