นักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 1

3153180

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา เข้าร่วมค่าย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561

pdf ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านรายวิชา คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี  f ภาพกิจกรรมวันรายงานตัว 

Aziz Summer Camp 10

30710406

ศิษย์เก่าจัดกิจกรรม Aziz Summer Camp ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการแนะแนวการเรียนแก่นักเรียน ม.5-6 รุ่นปัจจุบัน ณ บริเวณโรงเรียน 

fอัลบั้มภาพกิจกรรม Aziz Summer Camp 10

คุณอยู่ที่: Home News and Events