ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาต่อ(1 ทุน 1 อำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซูนัยยะห์ ใบหมัด นักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในส่วนของอำเภอโคกโพธิ์ ตามโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (โครงการ 1 อำเภอ 1)ของรัฐบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

งานมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2548

30 มีนาคม 2549
ท่านโต๊ะครูอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับซานาวีย์และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2548 ณ ศูนย์กีฬา 80 ปีอาซิซสถาน โดยมีคณะครูอุซตาซ และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดี งานมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2548

ท่านโต๊ะครูเข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

22 มีนาคม 2549

ท่านโต๊ะครูอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2547-2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทีมอะนาชีดนักเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน In-Team Live in Mor-Or

15 กุมภาพันธ์ 2549
ภาพชุดอะนาชีด
ทีมอะนาชีดนักเรียนของโรงเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในคอนเสิร์ตของวงอะนาชีด In-Team ที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย ซึ่งมาเปิดการแสดงที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในชื่อ In-Team Live in Mor-Or
คุณอยู่ที่: Home News and Events