เพ็จโรงเรียน

กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง บนเกาะลิดี จ.สตูล

นร.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 และ ม. 4 ร่วมกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง บนเกาะลิดี จ.สตูล โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุนแรก ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม และรุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556

 อัลบั้มกิจกรรมรุ่นที่ 1 (129 รูป)  อัลบั้มกิจกรรมรุ่นที่ 2 ( รูป)

กิจกรรมศึกษาการเกิดถ้ำและชั้นหินในถ้ำภูผาเพชร จ.สตูล

นร.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 และ ม. 5 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาการเกิดถ้ำและชั้นหิน จ.สตูล แบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2556 และ 8-9 ก.พ. 2556 โดยมีทีมอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย

 ภาาพกิจกรรมรุ่นที่ 1 (151 รูป)  ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2 (55 รูป)

เยี่ยมชมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ MRSM Langkawi

 ครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน Maktab Rendah Sains Mara Langkawi (Mara Junior Science College Langkawi) เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายของ MARA ที่คัดนักเรียนระดับหัวกะทิของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูสภาพภูมิประเทศของเกาะลังกาวีบริเวณ KILIM GEOFOREST PARK ทั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม และ 6-7 กุมภาพันธ์ 2556

 อัลบั้มภาพรุ่นที่ 1 (317 รูป)    อัลบั้มภาพรุ่นที่ 2 (267 รูป)

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนยะหริ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง แก่ นร.ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ ม. 1 และ 4 และนักเรียนระดับชั้นม. 2 ที่สนใจเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 รุ่น ในวันที่ 11, 25 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2556 

 อัลบั้มภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1  อัลบั้มภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2   อัลบั้มภาพกิจกรรมรุ่นที่ 3 

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events