ค่าย "จุดประกายฝันจากจันทร์เสี้ยว"

7-8 พฤษภาคม 2548

ชมรมจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษามุสลิมที่กำลังศึกษาทางด้านแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขในภาคใต้ จัดค่าย "จุดประกายฝันจากจันทร์เสี้ยว" ขึ้นที่โรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การแนะแนวแก่นักเรียนมุสลิมจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช