ทีมผู้บริหารการอาชีวศึกษาปัตตานีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน

15 สิงหาคม 2559 ทีมผู้บริหารการอาชีวศึกษาปัตตานีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน ปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช