นักเรียนร่วมกิจกรรมในงานวิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 59

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงานตลาดนัดอุดมศึกษาของ นร.ม.๖ ดูงานโครงงานวิทย์ฯของ นร. ม.๒ SMP และอื่นๆ
- นส.มาลินี หมัดยะราน ปวช 3 นส.นิสรีน เจ๊ะอุมา ปวช 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กิจกรรม มอ.วิชาการ คณะวิทยาการสือสาร ประจำปี 2559 ม.อ.ปัตตานี
- ดช.เนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ม.2/11 ดญ.อัสรีนา อับดุลวาฮับ ม.2/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับ ASEAN โดยสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มอ.ปัตตานี


- นายอดิลัน แวเลาะมะ นักเรียน ม.3/3 ครูผู้ฝึกซ้อม นายมะรอกี แมเดาะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา
- ดญ.ฟาตีเม๊าะ แปะอิง ม.3/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- รางวัลช่อศรีตรัง คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คัดเลือกเหลือแค่ 5 ผลงาน เพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือเรื่องสั้น และ 1 ใน 5 ผลงานนั้นก็เป็นผลงานจากผู้เขียนที่มีอายุน้อยที่สุดคือ ด.ญ. ฟารีญา เหมมา นักเรียนชั้นม.1 ที่เขียนเรื่องสั้นเป็นครั้งแรก เธอได้รับรางวัลชมเชย อีก 4 ผลงานเป็นของนักเรียนม.ปลายสายสามัญและปวช.
- รางวัลชมเชยการแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Go green" ระดับมัธยมตอนต้น งาน มอ.วิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี ดช.ฮาซัน สาแม ม.3 ดญ.ยัสมีน ปะดอ ม.3 ดญ.ฟาฎิน หลงมินา ม.1

 อัลบั้มภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช