อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PRACT Model

21 สิงหาคม 2559 Dr.Husni Hamad และ อ. อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง เป็นวิทยากรนำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PRACT Model ซึ่งเน้นทักษะการอ่านและการคิด แก่ครูผู้สอน ณ ห้องประชุม อาคาร ๑

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช