กิจกรรมบริจาคเลือด ประจำปี 2560

23847297

สภานักเรียนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีออกหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมอาคาร 5 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

f อัลบัมภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต