สภานักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาเยี่ยมชมโรงเรียน

22 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ยะลา เยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสภานักเรียน 

 อัลบั้มภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม