Kem Bestari Solat 3/2018

 37161489

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของนักเรียน ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรมค่าย