ประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาและฝ่ายบริหารโรงเรียน

 23550309

16 พ.ย. 2560 เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่ออนุมัติแผนต่างๆและกรอบจำนวนนักเรียนหลังแยกใบอนุญาตเป็นโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

 อัลบั้มภาพ