กิจกรรมมุ่งสู่อุดมศึกษา

22553068

23-10-2017
นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมมุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 จัดโดย มูลนิธิอาซิซสถานอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ผู้เข้าร่วมการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 3

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช