ผลการเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

21012

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งาน มอ วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1 f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2 

1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO 
นายอดิลัน แวเลาะมะ
นายนรบดี บินและ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ดญ อาซีซัง ล่าบุรี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดวาดภาพ "เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน"
นายฮาซัน สาแม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4.ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ ศาสตร์พระราชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางสาวนูมีน เจะนิ
นางสาวบุหลัน พันธุ์สะแลหมัน
นางสาวนิซอลีฮะห์ ปาเนาะ
กิจกรรม ม.อ.วิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร

5.ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา"
1.เด็กหญิงนูรฟาตีเมาะ เจ๊าะเหง๊าะ
2.เด็กนิซาบารียะห์ นิลี
3.เด็กหญิงสุนิตา ฮวดอุปัต
4.เด็กหญิงอาซียะห์ หะยีอาแว
งาน ม.อ. วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช