นักเรียนเป็นตัวแทนของศูนย์ สอวน.มอ.ปัตตานีไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

เด็กชาย เนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ม.2/11 ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น) และเป็นตัวแทนของศูนย์ สอวน.มอ.ปัตตานีไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 18119526

pdf ประกาศนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช