กิจกรรมสังเกตดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุด

 36276978

28 มิถุนายน 2561 โดยชุมนุมดาราศาสตร์ ณ สนามโรงเรียน

 f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1 f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2 f อัลบั้มภาพกิจกรรม 3 f อัลบั้มภาพกิจกรรม 4