มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภูมิภาค

36287239

นักเรียนทัศนศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภูมิภาค วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

 36283314

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช