นักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 1

3153180

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา เข้าร่วมค่าย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561

pdf ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านรายวิชา คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี  f ภาพกิจกรรมวันรายงานตัว 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช