ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

31398330

ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ อามาน่า แปซิฟิก รีสอร์ท สะกอม

f อัลบั้มภาพกิจกรรม