Aziz Summer Camp 10

30710406

ศิษย์เก่าจัดกิจกรรม Aziz Summer Camp ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการแนะแนวการเรียนแก่นักเรียน ม.5-6 รุ่นปัจจุบัน ณ บริเวณโรงเรียน 

fอัลบั้มภาพกิจกรรม Aziz Summer Camp 10

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช