ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธา

29513326

21-3-2018 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 3

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช