นักเรียนเข้าร่วมโครงการ“ปุยซี: สร้างสรรค์กวีมลายูสะท้อนปัญหาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท จังหวัดนราธิวาส

hyperlink เพ็จโครงการ“ปุยซี: สร้างสรรค์กวีมลายูสะท้อนปัญหาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้