ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปี 2561

46788279