นร.ม.ปลายเข้าอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

37425856

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Science mathematics program เข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561

f อัลบั้มภาพ

นักเรียนได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ (3 ดาว)

37402500

นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ได้แก่ นายอดุลย์ คารี นายสูไหลมัน ยาบี นายมะรอวี คางา นายอัสฟาฮัน หมัดหลำ ครูที่ปรึกษา ครูลุตฟี สาและ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ (3 ดาว) ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพ 1   f อัลบั้มภาพ 2  f อัลบั้มภาพ 3

ตั้งค่ายพักแรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

37342190

กองลูกเสือสันติสุข จชต. ตั้งค่ายพักแรมที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่เพื่อคอยให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ท่านกงศุลใหญ่ประจำญิดดะห์แวะมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ลูกเสือและทีมครูฝึก

f อัลบั้มภาพ 1 f อัลบั้มภาพ 2 

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ

18 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

f อัลบั้มภาพกิจกรรมอบรม 

อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

37253625

นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561

fอัลบั้มภาพกิจกรรม