Kem Bestari Solat 3/2018

 37161489

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของนักเรียน ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรมค่าย

ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตำบล

37059846

12 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ 2 ตำบลนาประดู่ 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

ร่วมแสดงนิทรรการศึกษาธิการส่วนหน้า

36898405

11 กรกฏาคม 2561 ชมรมดาราศาสตร์และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมแสดงนิทรรศการในงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2

สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์

 36800540

8 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อ ตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

fอัลบั้มภาพ

Kem Bestari Solat 2/2018

36678033

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของนักเรียน ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH KHATAM AL-QURAN BULAN RAMADHAN 1439 H

36611282

5 กรกฎาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก นักเรียนฆอตัมอัล-กุรอาน เดือนรอมาฎอนที่ผ่านมา 

f อัลบั้มภาพ