เอี้ยะติกัฟรอมฏอน 1439

 34781070

สภานักเรียนจัดกิจกรรมเอี้ยะติกัฟ เดือนรอมฏอน 1439 สำหรับคณะกรรมการ ณ มัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

อิดดิบะห์แก่นักเรียน

34395335

4 มิถุนายน 2561 พิธีมอบซะกาตจากท่านผู้รับใบอนุญาตแก่นักเรียน เนื่องในเดือนรอมาฎอนและวันอิดิลฟิตรี

f อัลบั้มภาพ

Iftar Jamaie افطار جماعي

34343787

กิจกรรมละศีลอดนักเรียนหอพักโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2561

34274704

3 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ณ ห้องประชุมอัลอัรก็อมบินอาบิลอัรก็อม

f อัลบั้มภาพ

ร่วมงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา

32627655

17 พฤษภาคม 2561 นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการร่วมงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี

f อัลบั้มภาพ

นักเรียนเข้าร่วมอบรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด

32271760

14 – 16 พฤษภาคม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดอบรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี 2561