อบรมดาราศาสตร์อิสลาม ประจำปี 2561

 33871861

โรงเรียนสมาชิกกลุ่ม IAC (ศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม) ร่วมกิจกรรมอบรมดาราศาสตร์ ณ สนามบินบ่อทอง และทัศนศึกษาระบบนิเทศเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 

fอัลบั้มภาพ 1 fอัลบั้มภาพ  2 

กิจกรรมต้อนรับรอมฏอน 1439

32678222

วันที่ 15 พฤศภาคม 2561 ณ มัสยิดและมุศ็อลลาชาย 

f อัลบั้มภาพ

โครงการหนังสือผู้นำตอนพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดสภานักเรียน

32350141

12-13 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมโครงการหนังสือผู้นำตอนพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดสภานักเรียนสำหรับสภานักเรียน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขปัตตานี 

fอัลบั้มภาพ 1fอัลบั้มภาพ 2

ค่ายปรับพื้นฐานและเสริมสร้างทักษะภาษาอาหรับ

 32767436

2-4 พฤษภาคม 2561 สำหรับนักเรียน ม.4 AEP ศูนย์ทดสอบภาษา มอ.ปัตตานี

English Camp 2018 , Indonesia

นักเรียนจำนวน 20 คน เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ ณ เมืองปาเร่ ประเทศอินโดเนเซีย ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7

2610125

นายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ชั้น ม.3 และนางสาวฟิตเราะห์ หัดขะเจ ม.5 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และเมืองอิวากิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 

fอัลบั้มภาพกิจกรรม 1fอัลบั้มภาพกิจกรรม 2