Aziz Summer Camp 10

30710406

ศิษย์เก่าจัดกิจกรรม Aziz Summer Camp ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการแนะแนวการเรียนแก่นักเรียน ม.5-6 รุ่นปัจจุบัน ณ บริเวณโรงเรียน 

fอัลบั้มภาพกิจกรรม Aziz Summer Camp 10

Azizstan Family Summer Trip 2018

29792392

5-8 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

f อัลบั้มภาพ 

ครูศึกษาดูงานทางด้านการศึกษา ณ เมืองย็อกยาการ์ตา อินโดเนเซีย

31416711

อุสตาซตาร์มิซีย์ เมาตี และเสาวนีย์ สาหลำ ศึกษาดูงานทางการศึกษาร่วมกับคณะของทาง มอ.ปัตตานี ณ เมืองย็อกยาการ์ตา อินโดเนเซีย ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรม