Azizstan Family Summer Trip 2018

29792392

5-8 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

f อัลบั้มภาพ 

ครูศึกษาดูงานทางด้านการศึกษา ณ เมืองย็อกยาการ์ตา อินโดเนเซีย

31416711

อุสตาซตาร์มิซีย์ เมาตี และเสาวนีย์ สาหลำ ศึกษาดูงานทางการศึกษาร่วมกับคณะของทาง มอ.ปัตตานี ณ เมืองย็อกยาการ์ตา อินโดเนเซีย ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

ประชุมคณะครู บุคลากร ก่อนปิดภาคเรียน

29665631

วันที่ 3 เมษายน 2561 พร้อมมอบเกียติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

SEMINAR TADABBUR AL-QURAN 2018

29598241

อุสตาซบูรฮาน ดอเลาะ และอับดุลมุตตอเละ โตะมิง เข้าร่วมการสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกียวกับอัลกรุอ่านอย่างลึกซึ้ง โดยหลักการ Tadabbur และ Tazakkur ในการสัมมนา 
"SEMINAR TADABBUR AL-QURAN 2018"   IHTIFAL INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) ASEAN 2018 UNIVERSITI SAIN ISLAM MALAYSIA (USIM)

f อัลบั้มภาพกิจกรรม