สังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง

37952186

ชุมนุมดาราศาสตร์จัดกิจกรรมสังเกตทางดาราศาสตร์ ในคืนวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคืนที่เกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่น่าสนใจถึง 3 ปรากฏการณ์ ได้แก่

ค่ายพรีโอลิมปิก ปีที่ 3 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา

ผลการเข้าค่ายพรีโอลิมปิก ปีที่ 3 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1. นางสาวซัซวานีย์ สาลีมี ได้รับเหรียญทอง คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
2. นางสาวนาเดียร์ แวหาหมะ ได้รับเหรียญทองแดง
3. นางสาวบุหลัน พันธ์สะแลหมัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ค่ายสำหรับนักเรียนที่ผ่านพรีโอลิมปิก ค่าย 2 ปี 2561 ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

37876141

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี 

f อัลบั้มภาพ    pdf ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านค่าย 2 พรีโอลิมปิควิชาการ

Kem Bestari Solat 4/2018

37579563

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาด สำหรับนักเรียน ม.1 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP

37421756

วันเสาร์ ที่ 21/7/2561 หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

f อัลบั้มภาพ