ร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

21752488

16 กันยายน 2560 กิจกรรมประกวดอะนาชีดและ Charal Speaking

 อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  อัลบั้มภาพกิจกรรม 2

ค่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2560

 21742910

วันที่ 16-17 กันยายน 2560 โดยวิทยากรจาก NARIT สงขลา ชุมนุมดาราศาสตร์ ณ อามานาแปซิฟิค และหอดูดาวเทศบาลนครหาดใหญ่

f อัลบั้มภาพกิจกรรม  f อัลบั้มภาพกิจกรรม f อัลบั้มภาพกิจกรรม f อัลบั้มภาพกิจกรรม

ค่าย Pink art Academy

21557641

16/09/60 ค่าย Pink art Academy  ณ แกลเลอรี่ Patani artspace  โดย คุณครูเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

English Camp for SMP Student Program

21367061

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP) 6-10 กันยายน 2560

f อัลบั้มภาพ 1  f อัลบั้มภาพ 2

อบรมการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

21369652

9 กันยายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 จัดโดยชุมนุมหุ่นยนต์

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

21012

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งาน มอ วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา