ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

สังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง สังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง วันอาทิตย์, 29 กรกฎาคม 2561 ชุมนุมดาราศาสตร์จัดกิจกรรมสังเกต...
ค่ายพรีโอลิมปิก ปีที่ 3 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา ค่ายพรีโอลิมปิก ปีที่ 3 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561 ผลการเข้าค่ายพรีโอลิมปิก ปีที่ 3 ค่าย...
Festival Antarabangsa Transformasi Sekolah TS25 2018 Festival Antarabangsa Transformasi Sekolah TS25 2018 วันอาทิตย์, 15 กรกฎาคม 2561 13-15 Julai 2018 Jumaat - AhadSMK Tengku Aris Bendahara, Kluang, JohorMALAYSIA อัลบั้...

Kem Bestari Solat 3/2018

 37161489

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของนักเรียน ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรมค่าย

ร่วมแสดงนิทรรการศึกษาธิการส่วนหน้า

36898405

11 กรกฏาคม 2561 ชมรมดาราศาสตร์และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมแสดงนิทรรศการในงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2

สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์

 36800540

8 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อ ตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

fอัลบั้มภาพ

Kem Bestari Solat 2/2018

36678033

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของนักเรียน ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรม