ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 ย้าย URL ระบบการจัดการห้องเรียนของโร...
อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เ...

เพ็จโรงเรียน

กิจกรรม ASEAN EXPO 2015 ปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน

กิจกรรม ASEAN EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2558 ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
นักเรียนสามารถคว้ารางวัลในกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

อบรมการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

นักเรียนชั้น AP-2 เข้ารับการอบรมการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร จัดโดยศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับฯ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558

อาซิซ ฟุตซอลเกมส์ ครั้งที่ 1

บรรยากาศและสีสัน อาซิซ ฟุตซอลเกมส์ ครั้งที่ 1 จัดโดยสภานักเรียน 21-22 และ 28-29 สิงหาคม 2558

 อัลบั้มภาพการแข่งขัน (31 รูป)

 

อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมี

12 กันยายน 2558 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5(UP) เข้าอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมีระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการปฏิบัติและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีย์ 

 อัลบั้มภาพกิจกรรมการอบรม (จำนวน 20 รูป)

โครงการอบรมครูหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สช.จัดอบรมครูในอำเภอโคกโพธิ์ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

การฝึก/พิธีปิดการฝึกภาคปกติ 2558

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฝึกภาคปกติ ประจำปี 2558 ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอื่นๆในอำเภอโคกโพธิ์ โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกปัตตานี จัดตั้งศูนย์ฝึกที่โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์

 อัลบั้มภาพพิธีปิดการฝึกภาคปกติ 2558 ( 155 รูป )