ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 ย้าย URL ระบบการจัดการห้องเรียนของโร...
อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เ...

เพ็จโรงเรียน

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27

นักเรียน ม.1-ม.3 จำนวน 50 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

 อัลบั้มภาพกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 27 (18 รูป)

ศิษย์เก่าแนะแนวเรียนต่ออียิปต์ จอร์แดนและอินโดเนเซีย

9 กันยายน 2558 ทีมศิษย์เก่าต่างประเทศให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่นักเรียนชั้นซานะวีย์ 3 ณ ห้องประชุมอาคาร ๕

 อัลบั้มภาพการแนะแนว 

นักศึกษา ปวช.ปี 2 อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ

7-8 ส.ค. 2558 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา จัดอบรมนร.ปวช.ชั้นปีที่ 2 ในหัวข้ออิสลามกับการเรียนรู้สายอาชีพ โดยนายกสมาคมผู้บริหารฯปัตตานี การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพโดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด และการศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์มิตรภาพ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้ นร.วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกงานในปีการศึกษาหน้า

อัลบั้มภาพการอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 35 รูป

นักศึกษา ปวช.ปี 2 อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ

7-8 ส.ค. 2558 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา จัดอบรมนร.ปวช.ชั้นปีที่ 2 ในหัวข้ออิสลามกับการเรียนรู้สายอาชีพ โดยนายกสมาคมผู้บริหารฯปัตตานี การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพโดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด และการศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์มิตรภาพ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้ นร.วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกงานในปีการศึกษาหน้า

อัลบั้มภาพการอบรม จำนวน 35 รูป