ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

นักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 นักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรอ...
ประมวลภาพและวิดิโอบรรยากาการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561 อาซิซเกมส์ 2018 ประมวลภาพและวิดิโอบรรยากาการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561 อาซิซเกมส์ 2018 วันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561   บรรยากาศพิธีเปิด-ปิด การประชันเช...
สังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง สังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง วันอาทิตย์, 29 กรกฎาคม 2561 ชุมนุมดาราศาสตร์จัดกิจกรรมสังเกต...

ประชุมคณะครู บุคลากร ก่อนปิดภาคเรียน

29665631

วันที่ 3 เมษายน 2561 พร้อมมอบเกียติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

SEMINAR TADABBUR AL-QURAN 2018

29598241

อุสตาซบูรฮาน ดอเลาะ และอับดุลมุตตอเละ โตะมิง เข้าร่วมการสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกียวกับอัลกรุอ่านอย่างลึกซึ้ง โดยหลักการ Tadabbur และ Tazakkur ในการสัมมนา 
"SEMINAR TADABBUR AL-QURAN 2018"   IHTIFAL INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) ASEAN 2018 UNIVERSITI SAIN ISLAM MALAYSIA (USIM)

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ junior science talent project

29663259

นักเรียนห้องเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ.ฟารีญา เหมมาและ ดญ.ซูวารี สาลีมี นักเรียนในโครงการ junior science talent project นำเสนอผลงานโครงงาน
#JSTP

สภานักเรียนชุดใหม่ทัศนศึกษา ณ MRSM Langkawi

29595385

27-3-2018 คณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ ณ Maktab Rendah Sains Mara Langkawi (MRSM Langkawi) Malaysia

f อัลบั้มภาพทัศนศึกษา