ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 ย้าย URL ระบบการจัดการห้องเรียนของโร...
อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เ...

เพ็จโรงเรียน

แบ่งปันแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรอบนอกเมืองปัตตานี

26 ธ.ค. 57 พาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ปะกาฮารัง ชุมชนริมแม่น้ำ ชานเมืองปัตตานี , ขอดุอาให้ความทุกข์ยากที่พวกเขาประสบอยู่นี้ บรรเทาไปโดยเร็ว 

อัลบั้มภาพกิจกรรม จำนวน 34 รูป

ค่ายเยาวชนสร้างน้ำใจ งานศิลปถิ่นโคกโพธิ์

16-18 ธันวาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จัดโดยอำเภอโคกโพธิ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อัลบั้มภาพกิจกรรมในค่าย จำนวน 13 รูป

วันตลาดนัดอาซิซและสัปดาห์เศรษฐศาสตร์

18 ธันวาคม 2557 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนได้นำสิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ (ม.5 ) และวิชาการตลาด (ปวช. 1) มาประยุกต์ใช้ได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำการค้าขาย โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อเรื่อง”เศรษฐศาสตร์อิสลาม” โดย รองศาสตราจารย์ อับดุลเลาะ อับรู อาจารย์แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม มอ.ปัตตานี

อัลบั้มภาพวันตลาดนัดอาซิซ จำนวน 83 รูป

กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ระบบกล้องโทรทรรศน์ติดตามดาวเทียม

ครูและนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบกล้องโทรทรรศน์ติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศและการสังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับ นร.ม.1

DSC 0101ทางโรงเรียนร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน ม. 1 จำนวน 12 ห้อง เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน ในช่วงวันหยุดศุกร์-เสาร์ มีทีมงานของศูนย์วิทย์ฯเป็นวิทยากร และนักเรียน ม. 5 เป็นพี่เลี้ยง ตลอดปีการศึกษา 2556 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนทักษะการอยู่ค่าย