ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 ย้าย URL ระบบการจัดการห้องเรียนของโร...
อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เ...

เพ็จโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนดำเนินงาน สภานักเรียนชุดใหม่

คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนจัดทำแผนงานและโครงการที่จะจัดทำขึ้นในปีการศึกษา 2556 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายและอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556

 อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. 1 และ 4

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ และหมู่เกาะตะรุเตา วิทยากรโดย อ.ฐากูร เกิดแก้วและทีมงาน LESA ประกอบด้วยกิจกรรมศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลกับตำแหน่งของดวงจันทร์บนท้องฟ้า สังเกตการณ์ดาวหาง C/2011 L4 PANSTARRS ประดิษฐ์แผนที่ดาวและฝึกใช้แผนที่ดาว เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า และเรียนรู้การใช้กล้องโทรทรรศน์
กำหนดการ http://www.lesa.biz/camp/2013-3-Aziz-Tarutao

 อัลบั้มภาพกิจกรรม 

ผู้บริหารและทีมงานวิชาการศึกษาดูงาน ร.ร.ในรัฐกลันตัน

4-5 มีนาคม 2556 ฝ่ายบริหารและทีมงานวิชาการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่ ร.ร. Maahad Muhammdi และ Darul Anwar รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนภาษาอาหรับ ตลอดจนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องมุสลิมระหว่างกัน

 อัลบั้มภาพการศึกษาดูงาน  

นศท.ชั้นปีที่ 2-3 เสร็จสิ้นการฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนามในช่วงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมเมาลิดประจำปีฮิจเราะห์ 1434

 คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมเมาลิด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในรูปแบบของการเสวนาและบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 และการอ่านบัรซันญีของนักเรียนหอพัก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 

 อัลบั้มภาพกิจกรรมเมาลิดประจำปี ฮ.ศ. 1434   อัลบั้มภาพกิจกรรมเมาลิดประจำหอพัก

 

อบรมปฏิบัติการเคมีสำหรับนักเรียน ม.5

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 เข้ารับการอบรมปฏิบัติการเคมี เพื่อฝึกการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมีที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงและสอนโดย อาจารย์และพี่เลี้ยงนักศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556

 อัลบั้มภาพกิจกรรม (73 รูป)