บริจาคโลหิต /มอบของขวัญแด่ชีวิต

อีเมล พิมพ์

19/11/2558 ครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีออกหน่วยรับบริจาค ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

อัลบั้มภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต (15 รูป)