คณะอาจารย์จาก Universitus Pendidikan Indonesia (UPI) เยี่ยมชม ร.ร.

อีเมล พิมพ์

 คณะอาจารย์จาก Universitus Pendidikan Indonesia (UPI) เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 โดยมีท่านโต๊ะครูอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ และผู้บริหารให้การต้อนรับ 

 อัลบั้มภาพคณะที่มาเยี่ยมชม (41 รูป) 

อบรมเยาวชนจิตสีขาวร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น

อีเมล พิมพ์

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการอบรมตามโครงการเยาวชนจิตอาสาร่วมใจต้านภัยคอรับชั่น จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9 ร่วมกับกองพันนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคาร 5

 อัลบั้มภาพกิจกรรม (57 รูป) 

จัดฉายนิทรรศการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

อีเมล พิมพ์

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาจัดฉายนิทรรศการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 โดยจัดฉายภาพยนตร์ 4 เรื่อง จำนวน 8 รอบ นักเรียนเข้าชม 95 คน

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับ นร.ม.1

อีเมล พิมพ์

  ทางโรงเรียนร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน ม. 1 จำนวน 11 ห้อง  โดยแบ่งเป็นรุ่นๆละ 80 คน เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน มีทีมงานของศูนย์วิทย์ฯเป็นวิทยากร และนักเรียน ม. 4-5 เป็นพี่เลี้ยง ตลอดปีการศึกษา 2555 โดยจัดในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2 รุ่น ที่เหลือจะไปจัดในภาคเรียนที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนทักษะการอยู่ค่า

  อัลบั้มภาพค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1  วันที่ 4-5 กันยายน 2555 (122 รูป)          อัลบั้มภาพค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 กันยายน 2555 (118 รูป)

อัลบั้มค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 พ.ย. 56 (59 รูป)  อัลบั้มค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธันวาคม 2555 (36 รูป) 

 อัลบั้มค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2555 (90 รูป)

กิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2555

อีเมล พิมพ์

 คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิตในกิจกรรม "มอบของขวัญแด่ชีวิต" โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีออกบริการรับบริจาคโลหิตในโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอิบนุ คอลดูน อาคาร 5

 ดูอัลบั้มรูปกิจกรรมนี้ Facebook 

โรงเรียนเอกชนอำเภอโคกโพธิ์จัดอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

อีเมล พิมพ์

โรงเรียนเอกชนในอำเภอโคกโพธิ์ จัดอบรมครูทุกกลุ่มสาระเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบโอเน็ต ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

 

สภานักเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช 1434

อีเมล พิมพ์

นักเรียนระดับชั้นซานะวียะห์ร่วมกิจกรรมต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช 1434 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอิบนุ คอลดูน อาคาร 5 มีการเสวนา โดยวิทยากรคือ ดร.อะหมัดกาแมล แวมูซอ กรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ดำเนินรายการโดยอุซตาซดานิยาล แวเด็ง

 ภาพกิจกรรมมะอัล ฮิจเราะห์ 1434 

 

กวนอาชูรอสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์

 30 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนหอพักจัดกิจกรรมกวนอาชูรอสัมพันธ์ ขนมที่นิยมทำกันในเดือนมฺุฮัรรอมตามประเพณีนิยมของชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกลุ่มเด็กหอ 

 ภาพกิจกรรม ( 67 รูป)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อีเมล พิมพ์

  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๒.๔๐ น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (นางพนิตา  กำภู ณ อยุธยา)ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการสำนักศึกษาธิการภาค 12 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท่านโต๊ะครูอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับและผู้จัดการให้การต้อนรับ

 อัลบั้มภาพการตรวจเยี่ยม ( 211 รูป)

Page 5 of 46