แนะนำรายการวิทยุรัฐสภาพบเยาวชน

อีเมล พิมพ์

10 มิถุนายน 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี ร่วมกับสำนักงานเลขธิการสภาผูแทนราษฎร จัดกิจกรรมแนะนำรายการวิทยุรัฐสภาพบเยาวชน โดยมีนายวิทยา บารู สว. จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม: แนะนำรายการวิทยุรัฐสภาพบเยาวชน

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

อีเมล พิมพ์

ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2556 โดยมีท่านโต๊ะครูและทีมงานผู้บริหารของโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองในการดำเนินการของโรงเรียน

 ภาพกิจกรรม (46 รูป)

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Aziz Summer Camp 5

อีเมล พิมพ์

ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ ร่วมจัดค่าย Aziz Summer Camp 2013 ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2556  ณ บริเวณโรงเรียน เพื่อจัดติวเข้ม และแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net, GAT และ PAT อีกทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีแก่รุ่นน้อง โดยมีรุ่นน้องนักเรียนชั้น ม. 4-5 เข้าร่วมโครงการประมาณ 80 คน

 อัลบั้มภาพ Aziz Summer Camp 5 

อ่านเพิ่มเติม: Aziz Summer Camp 5

มหกรรมแข่งขันทักะวิชาการระดับอำเภอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

อีเมล พิมพ์

โรงเรียนเอกชนในอำเภอโคกโพธิ์จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 56 ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน เพื่อคัดตัวแทนของอำเภอไปแข่งระดับจังหวัดต่อไป 

 อัลบั้มภาพกิจกรรม (42 รูป)

 

อ่านเพิ่มเติม: มหกรรมแข่งขันทักะวิชาการระดับอำเภอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

English Summer Camp at ALLC Kedah

อีเมล พิมพ์

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Summer Camp เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำเดือนเมษายนที่ ALLC Kedah Malaysia มีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ Muzium & Gallery TF มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มาเลเซีย และชมทัศนียภาพบริเวณ Pinang Hill เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556

  ภาพกิจกรรม English Summer Camp

อ่านเพิ่มเติม: English Summer Camp at ALLC Kedah

กิจกรรมปรับพื้นฐาน นร.ม. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

อีเมล พิมพ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้าค่ายปรับศักยภาพนักเรียนใหม่ วันที่ 21-30 เมษายน 2556 ประกอบด้วยกิจกรรมการสอนเพื่อปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยและอาหรับ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนใหม่สามารถปรับตัวกับสถานศึกษาใหม่ได้

 อัลบั้มภาพกิจกรรม (174 รูป) 

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปรับพื้นฐาน นร.ม. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน+3

อีเมล พิมพ์

ด.ช.อาติกี สนิหวีและ ด.ญ.นิซุรอยดา นิรอแซ นักเรียนชั้น ม.1 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1-3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน+3 จัดโดย ม.ราชภัฏยะลา ณ ม.ราชภัฎยะลา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม และแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2556

 อัลบั้มภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน+3

ว่าที่ผู้บริหารการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ จชต.ศึกษาดูงาน

อีเมล พิมพ์

ว่าที่ ผอ./รอง ผอ. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาดูงานการบริหารงานด้านต่างๆของโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับและบรรยาย

 อัลบั้มภาพการศึกษาดูงาน

ค่ายปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ รบ. นร.ม.6 รุ่นที่ 30

อีเมล พิมพ์

29-30 มีนาคม 2556 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และซานะวีย์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศและพิธีรับ รบ. ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีทีมผู้บริหาร คณะครูอุซตาส และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี

 อัลบั้มภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  อัลบั้มภาพพิธีรับ รบ.

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ รบ. นร.ม.6 รุ่นที่ 30

Page 5 of 63