043 กระถินเทพา

 

ชื่อพื้นเมือง                         :  กระถินเทพา

ชื่อวิทยาศาสตร์                  :   Acacia mangium Willd .

ชื่อวงศ์                                :   LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ลักษณะวิสัย                       :  ไม้ต้น

ลักษณะพิเศษของพืช      :   ใบมีขนาดใหญ่ 

บริเวณที่พบ                       :   ประตูโรงเรียน

การขยายพันธุ์                   :   เพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง

ประโยชน์                           :   นำเข้ามาในไทยและปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจทางภาคอีสานเพื่อเเก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ