053 แก้ว

ชื่อพื้นเมือง                : แก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์           : Murraya paniculata (L.) jack
ชื่อวงศ์                       : RUTACEAE
ลักษณะวิสัย               : ไม้พุ่ม
ลักษณะพิเศษของพืช  : ใบมัน ดอกหอมกลีบดอกม้วนออก
บริเวณที่พบ                : สวนนก
การขยายพันธุ์             : โดยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง 
ประโยชน์                   : เป็นไม้ประดับ