038 เพกา

ชื่อพื้นเมือง : เพกา

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Oroxylum indicum ( L. )  Benth.

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE.

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะพิเศษของพืช : มีผล เป็นฝักแบนขนาดใหญ่ รูปดาบ ปลายฝักแหลม

บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 1

การขยายพันธ์ุ : การเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ราก มีรสฝาดขมเล็กน้อย ใช้เป็นยาบำรุงธาตุ เรียกน้ำย่อย เจริญอาหาร รักษาโรคท้องร่วง บิด หากนำมาฝนกับน้ำกับน้ำปูนในทาแผลที่อักเสบ ฟกช้ำ บวม จะช่วยให้หายภายในระยะเวลาอันสั้น