052 จำปา

ชื่อพื้นเมือง : จำปา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca L.

ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น

ลักษณะพิเศษของพืช : กลีบดอกยาวมีสีเหลืองกลิ่นหอม

บริเวณที่พบ : ขอบสนามฟุตบอล 

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ