049 มะละกอ

ชื่อพื้นเมือง                      :  มะละกอ

ชื่อวิทยาศาสตร์                :  Carica  papaya L.

ชื่อวงศ์                             :  CARICACEAE 

ลักษณะวิสัย                     :  ไม้พุ้ม ไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้น

ลักษณะวิเศษของพืช        :  มียางขาวขุ่น

บริเวณที่พบ                      :  สวนนก

การขยายพันธุ์                   :  การเพาะเมล็ด

ประโยชน์                         :  พืชเศรษฐกิจ