058 กล้วยพัด

ชื่อพื้นเมือง                :    กล้วยพัด

ชื่อวิทยาศาสตร์         :    Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์                     :    STRELITZIACEAE

ลักษณะวิสัย             :    ไม้พุ่ม

ลักษณะพิเศษของพืช :    ใบแผ่ออกคล้ายพัด

บริเวณที่พบ              :   หน้าน้ำตก

การขยายพันธุ์           : ใช้หน่อ

ประโยชน์                  : ไม้ประดับ