032 เพชรสังฆาต

ชื่อพื้นเมือง                   :  เพชรสังฆาต

ชื่อวิทยาศาสตร์           :  Cissus quadrangularis L.

ชื่อวงศ์                        :  VITACEAE

ลักษณะวิสัย                : ไม้เลื้อย

ลักษณะพิเศษของพืช  :  ต้นเป็นเหลี่ยมมียางขาว

บริเวณที่พบ                :  สวนพฤกษศาสตร์

การขยายพันธุ์             : ปักชำ

ประโยชน์                   :  ต้นสด คั้นนํ้ารักษาโรคลักปิดลักเปิด ประจำเดือนผิดปกติหยอดหูแก้นํ้าหนอง